KVH Dukla z.s. se zúčastnilo za finanční podpory města Prostějov

Ve dne 28. srpna 2021 se uskutečnil již XIII. ročník tradiční vojensko - historické akce k uctění nejvýznamnějšího rodáka obce Vlkoš armádního generála, ministra národní obrany exilové vlády v Londýně Sergěje Jana Ingra. 


Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!
Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno. ( editace v podobě zakrytí symbolů nebo tváří povolena)

You may also like

Back to Top