Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!

Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno.  ( editace v podobě  zakrytí symbolů nebo tváří povolena)  

12. 12. 2020 se uskutečnil odložený den veteránů na střelnici CS Solutions Groups v Prostějově. Oslavu dne veteránů jsme bohužel museli odložit na pozdější termín, z důvodu pandemie COVID 19 a s tím související omezení.
12. 12. 2020 ze za přísných hygienických podmínek mohl DEN VETERÁNŮ uskutečnit, Organizátoři akce Kvh – Dukla z. s. a pracovníci CS Solutions Group, museli sladit program a vládní omezení tak, aby oslava dne veteránů mohla proběhnout. Roušky, rukavice, dezinfekce, je v dnešní době již samozřejmost.
Program Dne Veteránů probíhal od 10 do 17 hodin
Program akce se skládal z přednášek a střelby na střelnici, jak terčové tak akční střelnice. Na střelnici se vystřídalo v pravidelných intervalech 40 střelců, vždy tak aby byly splněny vládní omezení. Přednášky probíhaly každou hodinu a lidé si museli na přednášku rezervovat místo. Proběhlo celkem pět přednášek na velice zajímavá témata.
Vznik slova veterán
Boje pod Prostějovem v dubnu a květnu 1945.
Vojáci na které zapomněli úplně všichni: Československá vojenská mise v Bolívii při divoké válce o Gran Chaco
Průřez historií československého vojenského loďstva od roku 1918 do roku 1957
Výše zmíněné přednášky nám připravil lektor Kvh – Dukla z. s. pan Ing. Jaromír Vykoukal
Další velice zajímává přednáška na téma:
Kurz boje v rovníkové džungli C. E. F. E.
Tuto přednášku nám připravil velitel 4. Komanda 43 výsadkového pluku.
Drobné občerstvení pro návštěvníky zajistila polní kuchyně Kvh- Dukla.
Na oslavách dne veteránů byla zřízena sbírka. Výtěžek se sbírky, 2/3, bude věnován Komunitnímu centru pro veterány a 1/3 Dětskému domovu Plumlov.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří přišli na střelnici CS Solitions Group v Prostějově a společně s veterány oslavili Den veteránů. Velké poděkování patří statutárnímu městu Prostějov, který oslavu dne veteránů finančně podpořil.

You may also like

Back to Top