KVH Dukla z.s. se zúčastnilo za finanční podpory města Prostějov
DEN POZEMNÍHO VOJSKA BAHNA
Den pozemního vojska “BAHNA” patří k největším prezentacím Armády České republiky na veřejnosti. Probíhá každoročně od roku 1990 v prostoru vojenského cvičiště Bahna u Strašic. Jeho cílem je ukázat veřejnosti vyspělost vojensko-historických jednotek předválečné Československé armády, předvést současnou vojenskou techniku a praktickými ukázkami demonstrovat profesní připravenost příslušníků Armády České republiky.
Při akci se uskutečňuje pravidelné setkání majitelů vojenských historických vozidel z České republiky i z celé Evropy. Vždy jsou představeny nejen výsledky práce klubů vojenské historie, ale i úroveň výzbroje a výcviku příslušníků armády, včetně speciálních jednotek. V dynamických ukázkách bývá předvedeno vedení boje jednotkami mechanizovaného vojska, výcvik průzkumných a výsadkových jednotek, činnost padákového výsadku apod. Ve statických pak především současná výzbroj a zabezpečovací technika pozemního vojska AČR.
Součástí programu bývají ukázky vystoupení Československých legií z první světové války, dramatické momenty meziválečného období (obsazení Sudet, boje na Podkarpatské Rusi), ukázky bojových vystoupení československých jednotek v době druhé světové války na východní i západní frontě, v Africe a dalších místech, nechybí ani připomínka let nedávno minulých.
Dopoledne před ukázkou
Prezentace TATRA a Hasičský záchranný sbor
Prezentace zásahové jednotky Police České Republiky
Přepadení zásilky peněz
ZS PČR KAPS
policejní helikoptéra bell 412
T-72M4 CZ
 je českou komplexní modernizací sovětského tanku T-72 na úroveň srovnatelnou s tanky 3. generace. Tank je vybaven zařízením chránícím tříčlennou posádku, kterou tvoří velitel, střelec a řidič (nabíjení je zajištěno pomocí nabíjecího automatu), a vnitřní výstroj vozidla proti tlakové vlně, radiaci a chemickým látkám. Tank má zařízení pro překonávání vodních toků jízdou pod vodou, zadýmovací zařízení k vytvoření dýmových clon pro maskování a hasicí zařízení pro hašení požáru uvnitř vozidla. Touto modernizací je dosaženo zlepšení palebné síly, ochrany, pohyblivosti a veškeré elektroniky.
Tank je určen k ničení tanků a ostatních obrněných cílů, popř. i živé síly protivníka a proti nízko letícím cílům. 125mm kanón 2A46M tanku T-72M4 CZ s vysoce průbojným projektilem APFSDS-T je schopen bez problému prorazit 500 mm pancíř na vzdálenost přesahující 2 000 m. T-72M4 CZ tímto může konkurovat ruským T-90S. Podle hodnocení odborníků šlo v té době o nejlepší modernizaci tanku T-72.
V současné době je vybudováno komplexní týlové, ženijní a technické zabezpečení a tento projekt byl ukončen v roce 2008. Všechny modernizované tanky jsou spolu s modernizovanými VT-72M4 CZ ve výzbroji 73. tankového praporu v Přáslavicích ze 7. mechanizované brigády armády České republiky.
Ukázka schopností T72M4CZ +T72M1
Doktrinálně je 73. tankový prapor (73.tpr) útvarem pozemních sil Armády České republiky (AČR) určeným k plnění taktických úkolů samostatně nebo v sestavě mechanizované brigády. Vyznačuje se vysokou pohyblivostí a manévrovací schopností, zejména v terénu, značnou palebnou a údernou silou, velkou odolností proti působení prostředků nepřítele a schopností vedení operací ve dne i v noci.
V návaznosti na doktrinální definici plní 73. tpr tyto hlavní úkoly:
1. Primárním úkolem 73.tpr je připravovat se k obraně České republiky (ČR) a k plnění závazků plynoucích z členství ČR v NATO. Příprava jednotek praporu k tomuto úkolu probíhá v následujících etapách:
a. Příprava specialisty, jejímž cílem je připravit jednotlivce k výkonu funkce. V této etapě se voják naučí ovládat přidělenou techniku, zbraně i nezbytné drily a dovednosti.
b. Sladění v osádce, družstvu, četě a rotě, jejhož cílem je naučit jednotky plnit úkoly jako celek. Sladěná jednotka musí být schopna přijmout, zplánovat a zrealizovat uložený taktický úkol.
c. Sladění praporu je nejvyšším stupněm přípravy, který z důvodu náročnosti na materiálové, lidské a finanční zdroje probíhá jednou za několik let. Cílem této etapy je sladit organické jednotky praporu s prvky a jednotkami druhů sil (dělostřelci, ženisté, průzkumníci, letečtí návodčí, protiletadlové komplety,atd.), jimiž je prapor při vedení bojové činnosti zpravidla posilován.
2. Nasazení do zahraničních operací AČR. Vojáci 73.tpr jsou pravidelně nasazováni do zahraničních operací AČR. Protože každá zahraniční operace má svá specifika, je specifická i příprava na ní. Celkově lze zahraniční operaci shrnout do následujících fází:
a. Příprava na území České Republiky, jejímž cílem je vytvořit a připravit neorganickou jednotku reflektující požadavky dané zahraniční operace.
b. Vlastní nasazení do zahraniční operace na území jiného státu, jež trvá zpravidla 6 měsíců.
c. Konsolidace po návratu, jež trvá až tři měsíce a jejímž cílem je umožnit navrátivšímu se vojákovi vyčerpat si dovolenou k pobytu s rodinou a vyřešení osobních záležitostí, doléčení případných nemocí a zařadit jej na původní pozici u mateřské jednotky.
3. Podpora Integrovaného záchranného systému ČR. Vojáci 73.tpr jsou pravidelně nasazování při povodních či jiných přírodních katastrofách na území ČR. Specialisté 73.tpr jsou rovněž připraveni plnit úkoly plynoucí z havarijních plánů jaderných elektráren Dukovany a Temelín.
4. Posilování Policie České republiky (PČR). V případě potřeby je 73.tpr schopen posilovat PČR při ochraně stanovených prostorů či objektů (např. střežení vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích, ochrana státní hranice, atd.).
5. Vystupování při akcích pro veřejnost. 73. tpr se každoročně účastní většiny akcí AČR na veřejnosti. Kromě toho prapor organizuje vlastní akce ve své mateřské posádce a současně provádí každoročně desítky přednášek a ukázek v regionu, zejména ve školách.

Ladislav Ábel replika druhoválečného letadla Yakovlev Yak-3
I. Historická ukázka : Američané na Soumarském mostě

K obraně přechodu přes Soumarský most využila německá armáda lehké opevnění, které budovalo ve 30. letech 20. století Československo na ochranu proti německému vpádu. Opevnění byla rozmístěna okolo mostu a železniční trati, která prochází podél Teplé Vltavy. Boje proběhly 4. – 5. května 1945.
Pro přechod přes řeku sloužil v roce 1945 železobetonový most, který v roce 1937 nahradil původní most dřevěný.[2] Dobývání přechodu přes řeku u Soumarského mostu se zúčastnil 2. pěší pluk 5. pěší divize americké armády, jehož rota G dorazila při hledání cesty přes Teplou Vltavu k nepoškozenému mostu 4. května 1945; zde narazila na silnou palbu. Když 3. četa, která, která byla posílena družstvem těžkých kulometů dostala za úkol zajistit most a jeho předmostí, Němci most odstřelili a přecházet mohly pouze pěší jednotky. I přesto, že se Němci bránili střelbou z pěchotních zbraní a pancéřových pěstí, podařilo se okolo 5. hodiny ranní 5. května dvěma družstvům a kulometnému oddílu přejít řeku. Vojáci zneškodnili tři z pěti bunkrů a zaujali obranné postavení podél železniční trati. V ranních hodinách podpořil německou obranu tank, který Američany získané předmostí ostřeloval. Rota G se tak nemohla ke 3. četě přiblížit a musela Teplou Vltavu přejít přes pěší lávku v Dobré (část obce Stožec). Po příchodu od jihovýchodního směru se rotě G podařilo vyhnat Němce ze dvou dosud obsazených opevnění a z polních postavení. Dne 5. května 1945 okolo 15. hodiny se podařilo uvolnit předsunutou část roty, která se zakopala na levém břehu.
Kapitulace  - mini scénka pro TV
II.Historická ukázka Poslední výstřely druhé světové války 
Ukázka "FAST ROPE"

LAND ROVER DEFENDER 130 KAJMAN
Vozidlo je určené k plnění bojových a speciálních úkolů v sestavě výsadkového praporu. Může být přepravováno vzduchem a vysazeno na padácích nebo z vrtulníku. Patří do kategorie vojenská bojová vozidla - kolový bojový prostředek.
Základní charakteristika vozidla:
Vozidlo je postaveno na upraveném podvozku Land Rover Defender 130 se stálým náhonem 4x4. Díku tomu pojme výsadkové družstvo i s materiálem.
Je vybaveno protistřepinovou ochranou v přední a zadní části vozidla.


Mi-17/171Š
je nejmodernější verzí vrtulníku Mi-8/17, která byla sestrojena v polovině 90. let. Stroj vyrábí Ulanudský letecký závod, ležící poblíž Bajkalského jezera.
Vrtulník Mi-171 je opatřen dvěma výkonnými motory TV3-117VM s vylepšenými charakteristikami při provozu ve velkých výškách nebo v prostředí s vysokou teplotou vzduchu.
V nově řešené zádi se nachází hydraulicky sklopná nájezdová rampa, která umožňuje rychleji i bezpečněji nakládat nebo vykládat materiál než původní nájezdové můstky.
Přístup do nákladové kabiny zlepšují rozšířené dveře na pravém boku. Dále zde mohou být instalovány dva palubní jeřáby, umožňující snadnější manipulaci s nákladem. Stroj má moderní přístrojové vybavení, zařízení pro systém nočního vidění, odpovídač civilního identifikačního systému, 6 vnějších závěsníků pro celou škálu výzbroje, pancéřování pilotní kabiny i důležitých agregátů. Kromě toho může být vybaven celou škálou dalšího moderního vybavení. Ta umožňují, aby fungoval nejen při klasické přepravě nákladů nebo vojáků, ale i při aeromobilních operacích na bojišti, kdy může podvěšenou výzbrojí i pohyblivými kulomety umlčovat protivníka v místě vysazení.
Vzhledem ke schopnosti nést i protitankové řízené střely nebo neřízené rakety může ničit obrněnou techniku, polní opevnění i plošné cíle. S podobným využitím AČR nepočítá, stroje však budou dodané se zmíněnými bočními závěsníky a ponesou pouze přídavné palivové nádrže, což umožní prodloužit dobu letu až na velmi pozoruhodnou hodnotu šesti hodin.
V rámci deblokace ruského dluhu vůči ČR získala Armáda České republiky od roku 2005 16 kusů těchto strojů. V září 2007 byl za přítomnosti náměstka ministryně obrany Ing. Františka Padělka a obchodního rady Ruské federace podepsán kontrakt o provedení modernizace vrtulníků Mi-171Š mezi LOM PRAHA s.p. a FGUP Rosoboronexport.
Na požadavek AČR byla provedena modernizace vrtulníku před vysláním do mise v Afghanistanu, používá se označení modernizovaný vrtulník Mi-171Š někdy i Mi-171ŠM.
Výbava Mi-171Š:
Motory TV3-117VM
Zadní hydraulicky sklopná nájezdová plošina u 7 ks, zbylé vrtulníky mají dvoukřídlá zadní vrata
Rozšířené pravé dveře nákladového prostoru
Palubní jeřáb u pravých bočních dveří SLG-300 s nosností 300 kg, přičemž u levých bočních dveří zůstane běžný jeřáb LPG-150M s nosností 150 kg
Tlumič vibrací hlavy nosného rotoru (snižuje vibrace celého vrtulníku především při startu a přistání)
Systém ochlazování výstupních plynů z motorů (tzv. EVU)
Pomocná energetická jednotka SAFÍR české výroby
Vnější boční závěsníky pro 4 přídavné palivové nádrže
Snímatelné pancéřování částí pilotní kabiny a pevné pancéřování vybraných prvků motorů a hlavního reduktoru
Úpravy kabiny a vnějších světel pro použití systému nočního vidění včetně vlastních oktovizorů (brýlí nočního vidění, NVG)
Odpovídač civilního identifikačního systému (SSR), který umožňuje lety nad územím ČR bez omezení
Nové prvky signalizace, ovládání, pilotáže a záznamu letových parametrů
Lafetace pro kulomety ráže 7,62 mm v prostoru obou dveří nákladové kabiny

You may also like

Back to Top