10.10.2020 uspořádali kamarádi z KVH Kuřim z.s. Střelecké závody ze zbraní válečných do r.v. 1945
Soutěž mimo jiné také podpořila LIGA LIBE - Petice proti nesmyslným zákazům legálních...
Tato již tradiční akce byla jako vše ostatní postižena coronavirem tudíž jsme se sešli na malé myslivecké střelnici a počty také nebyly takové na jaké jsme si již z minulých ročníků zvykli. O to více jsme si akci užili. Střílelo se pistolí na 25 m jednoruč a puškou na 100m. Po ukončení závodu jsem si ještě navzájem vyzkoušeli to co kdo dovezl a vyzkoušeli mušku při střelbě na holuby.
Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!

Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno.  ( editace v podobě  zakrytí symbolů nebo tváří povolena)  

You may also like

Back to Top