II. Ročník cvičení  reenactingových jednotek 
Opět se jedná o rekonstrukci a věrohodné podání  divize "LAH" jež byla součástí tankového sboru SS v bitvě na jižním cípu Kurského oblouku v červenci roku 1943.

Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!

Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno.
 1.SS-Grenadier-Regiment 1 pod velením Alberta FREYe a to období 11-12.7.1943 v době vrcholících bojů tankového sboru SS v rámci operace Citadela. 
Lokace : lesík Storozhevoye a přilehlé okolí. 
Úkolem bude vyčištění lesa a okolí, upevnění pozic a odražení jakýchkoliv ruských protiútoků. Zkrátka zajistit pravé křídlo na čele divizního postupu který vede pancéřovaná skupina divize.
Vojáci bojující již týden v kuse, a v těch nejtěžších podmínkách.

Termín konání  23.-25.7.2021
pořadatel: KVH Schwarzach, z.s.
oponentura RKKA: KVH Litava
zázemí a proviant Kvh Dukla


You may also like

Back to Top