Operace Konrad
V závěrečné fázi druhé světové války dne 26. prosince roku 1944 obklíčila Sovětská armáda Maďarské hlavní město Budapešť. Ve vzniklém kotli uvízlo na 80 000 Německých a Maďarských vojáků a nespočet civilistů. Němci se pokoušeli uvízlé jednotky zásobovat ze vzduchu. Neúspěšně. Ve městě se bojovalo o každou ulici i dům. Německé velení rozhodlo, že Budapešť musí být dobyta zpět a jednotky osvobozeny.
Operaci Konrad zahájila německá armáda v lednu 1945. Jejím cílem bylo ulevit obklíčeným německým jednotkám, které byly v obležení sovětských vojsk. Operace měla zásadní význam, jelikož vázala značné německé síly, které mohly být použity na jiných bojištích Evropy, a zpomalila ústup, což nakonec sehrálo důležitou roli v konečné porážce mocností Osy ve východní Evropě.

Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!
Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno. (editace v podobě zakrytí symbolů nebo tváří povolena)

You may also like

Back to Top