Zuří bitva mezi sovětským Voroněžským frontem a německou skupinou armád Jih. Velitelé obou armád dostali od rozvědky důležité informace o protivníkovi a situaci na frontě. Na příkaz velitelů byla vytvořena družstva, která dostala za úkol prověřit dokumenty od rozvědky. Na základě získaných informací se velitelé dozvídají, že se v prostoru plnění rozkazu pohybuje i družstvo protivníka. Pomocí plnění různých úkolů v terénu, založených na schopnostech, znalostech a bystrosti jednotek, je nutné eliminovat záškodnické snažení nepřítele a tím získat převahu nad prostorem.
Tímto prohlašují, že nejsem členem žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace,
politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporuji!
Veškeré fotografie nebo videa slouží pouze k ilustračním, divadelním či filmovým účelům!

Fotografie chrání autorský zákon. Jako autor důrazně nesouhlasím s jakoukoliv formou jejich editace nebo reuploadu bez mého souhlasu! Označovat, zveřejnit na vlastních webových stránkách s odkazem nebo sdílet povoleno.
Celé album ke zhlédnutí a stažení  ZDE : https://www.zonerama.com/Sedlak/Album/6406648

You may also like

Back to Top