Kolona vítěství 4.5.2019

Tak jako už několik let pozpátku, KVH DUKLA z.s. zorganizovala se svými přáteli z dalších klubů vojenské historie  další sérii pietních aktů po obcích okolo Prostějova.
Cíl byl stejný jako v minulosti. Vzdát poctu padlým vojákům zde bojujících osvoboditelských armád, obětem válečných událostí a obětem nacistické okupační moci. Tento rok poprvé jsme vyrazili do obcí, na jejichž území se přímé bojové události neodehráli – konec války je ušetřil této zkušenosti.
 Čest ovšem patří všem stejně, a patří i všem obětem války, které zahubily válečné události nebo zvůle okupační moci.
Děkujeme všem kdo se na akci podíleli, všem kdo na pietní akty přišli a slyšeli co říkáme a viděli co děláme.

You may also like

Back to Top