Expedice Bělorusko květen 2019
Po květnových osvobozovacích akcích na území naší domoviny jsme se vydali do exotiky na východ...konkrétně do Běloruska. Expedici jsme pojali jako meziklubový týdenní výlet...někteří z nás tam již byli v předchozím roce.
Najeli jsme tisíce kilometrů, strávili desítky hodin na cestě v autech a pár hodin na hranicích tam i zpátky...avšak  stálo za to.
Velké díky patří členům zúčastněných klubů včetně našich hostitelů a snad v ještě větším počtu vyrazíme na Brestskou pevnost v roce 2020.

Brestská Pevnost Брэсцкая крэпасць
Pevnost byla postavena na místě někdejšího středověkého osídlení, existujícího na ostrovech na soutoku řek Bug a Muchawiec a měla sloužit k ochraně západních hranic Ruské říše. Projekt navrhl ruský vojenský inženýr Dolovan v roce 1799 a rozpracovali ho inženýři Opermann, Maleckij a Feldmann, kteří navrhli čtyři obranné zóny. Plán byl schválen roku 1830. Centrální zóna Citadela byla vybudována na místě starého obchodního centra města a následně se rozrostla až k rameni řeky Muchiawec. Jižní, volyňské opevnění, vzniklo na místě brestského hradu, zbořeného v průběhu stavby. Severní opevnění vyrostlo na místě Kobrinského obvodu města Brest, kde se předtím nacházely veřejné budovy i soukromá zástavba. Západní terespolské opevnění vzniklo při západním rameni řeky Bug. Vnější obrannou linii tvořily desetimetrové valy a náspy s cihlovými kasematami, kryjícími přístupy ke kanálům a mostům.
Základní kámen byl položen 1. června 1836 a v roce 1842 se pevnost stala bojeschopnou. Celková plocha pevnosti činí 4 km², délka obranných valů 6,2 km. Nejlépe chráněnou část – Citadelu – tvoří dvoupodlažní kasárna, dlouhá asi 2 km. Její valy jsou zhruba 2 metry silné a 500 kasemat mohlo poskytnout útočiště až 12 tisícům vojáků se zásobami a municí.
Za první světové války byla pevnost v roce 1915 evakuována a některá obranná zařízení byla zničena. V roce 1918 se stal Bílý palác pevnosti místem podepsání brestlitevské mírové smlouvy. V důsledku této smlouvy a v důsledku sovětsko-polské války připadla pevnost v roce 1921 Polsku.
V září 1939 byla pevnost dobyta Němci, přičemž byla poškozena Citadela i Bílý palác. Když v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov došlo k ustavení nové hranice na řece Bug, připadla hlavní část pevnosti ležící na východním břehu této řeky Sovětskému svazu. Opevnění na západním břehu Bugu ovládali Němci, kteří i z tohoto místa přepadli 22. června 1941 centrální pevnost. Obrana pevnosti Brest se tak stala jednou z prvních významných bojových střetnutí Velké vlastenecké války. V roce 1965 obdržel Brest titul Město-hrdina - plus v ruštině ??? a v roce 1971 byla pevnost přeměněna na památník.
Památník obránců pevnosti Brest byl vybudován v letech 1969 až 1971 podle projektu tvůrčí skupiny, kterou tvořili architekti V.A. Korol, V.P. Zankovič, G.V. Sysojev, V.M. Voliček, O.A. Stachovič a J.I. Vozglavil, sochaři A.O. Bembel, V.D. Bobyl a A.P. Kibalnikov a inženýři speciálních konstrukcí M. Gordin, M. Mets, L. Vasiljevová a A. Smolskij. Jimi navržený památník se nachází ve východní části někdejší Citadely.
Součástí kompozice je několik soch a sousoší, dále několik bronzových desek s reliéfy, nekropole s ostatky 853 padlých obránců pevnosti a věčný oheň. Centrálním prvkem kompozice je socha s názvem „Odvaha“, představující poprsí vojáka vystupující z betonového bloku. Další masivní socha, „Žízeň“, představuje vojáka, který nastavuje ocelovou přilbu, aby do ní nachytal stékající dešťovou vodu. Výrazným vertikálním prvkem kompozice je obelisk ve tvaru bodáku (viz obrázek vpravo), který se vypíná do výšky 104,5 metrů a jehož hmotnost představuje úctyhodných 620 tun.
 V roce 2011 byl v Brestské pevnosti odhalen ještě jeden památník. Jedná se o sousoší s názvem „Hrdinům hranic, ženám a dětem, které svojí odvahou vykročily k nesmrtelnosti“ (Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим). Pomník navrhl Valentin Pavlovič Zankovič, jeden z členů tvůrčí skupiny, která pracovala na návrhu Památníku obránců pevnosti Brest z let 1969 – 1971.
Sousoší představuje tři vojáky jdoucí do útoku, ženu velitele s dětmi a zraněného pohraničníka, kterému dává žena napít z přilby. Podstavec sousoší je zhotoven z červené a černé žuly.

Více zde: https://velkavlasteneckavalka.webnode.cz/pomniky-slavy/pamatnik-obrancu-pevnosti-brest/

Zdroje Wikipedia a web velkavlasteneckavalka.cz

You may also like

Back to Top